RSS

De Maya’s hebben nooit het einde van de wereld voorspeld.

17 Dec

Doemdenkers die geloven dat het einde van de wereld op 21 december valt, halen de mosterd bij de oude Maya’s. Flauwekul, zeggen archeologen. Een belediging, vinden de Maya’s van vandaag.

Tikal, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsten van de oude Maya's in Guatemala.

Tikal, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van de oude Maya’s in Guatemala.

Volgens een enquête van het persagentschap Reuters gelooft tien procent van de wereldbevolking dat het einde van de Mayakalender op 21 december 2012 ook het einde van de wereld betekent. Zou het kunnen dat dat doemdenken meer vertelt over ons westers wereldbeeld dan over dat van de oude Maya’s? Wat weten we eigenlijk van die oude cultuur die van Mexico tot El Salvador reikte en op haar hoogtepunt was tussen 250 en 900 n.Chr.? En die hedendaagse Maya’s, worden zij in dit verhaal gehoord? Zij kwamen al lang tot de conclusie dat het de mens zelf is die de wereld naar de verdoemenis helpt, of kan veranderen.

Tikal

Tikal

Visioenen van de apocalyps zijn niet nieuw. De joodse, christelijke en islamitische heilige boeken voorspellen alle de eindtijd, maar in de geschriften die de Maya’s na lieten, hebben archeologen tot nog toe geen verwijzing gevonden naar de armageddon. Op de archeoloog Michael D. Coe* na. Hij interpreteerde in 1966 de hierogliefen op een stenen pilaar in de archeologische site El Tortuguero in Mexico. Op die steen stond een verwijzing naar een oorlogsgod die zou neerdalen op aarde op het einde van de dertiende bak’tun.

De oude Maya’s hielden de tijd bij in steeds groter wordende cyclussen. Een dag was een K’in, 20 dagen een een winal, een tun 360 dagen, een k’atun 7.200 en een bak’tun 144.000 dagen. De Maya’s geloofden dat ons tijdperk ontstond op 11 augustus 3114 v.Chr. en beschouwden dertien als een heilig getal. M.Coe besloot daaruit dat volgens de Maya’s dertien bak’tun later, of 1.827.000 dagen, dan wel het eind moest zijn, dat is op 21 december 2012. Pseudowetenschappelijke publicaties en een populair Amerikaans tv-programma namen de speculatie van M.Coe over met alle gevolgen vandien…

Er bestaat zoveel foute informatie over de Maya’s en hun kalender dat we besloten de gekte aan te grijpen om een aantal beweringen te weerleggen. De Guatemalteekse archeoloog Ernesto Arredondo verdiepte zich in de oude Mayacultuur en onderzocht talloze locaties van de Maya’s.. Hij publiceerde met zijn collega Tomàs Barrientos een boek over 2012.

De oude Maya’s waren nooit verenigd onder een gemeenschappelijke autoriteit, taal, religie of kalander. ‘De’ Mayakalender bestaat dus niet. Bovendien interpreteerden de Maya’s ‘het einde’ ook anders dan wij. Voor hen was de tijd cyclisch, de oude Maya’s hadden een agrarische cultuur. Landbouw betekent ieder jaar dezelfde taken herhalen. Naast de natuur en de seizoenen observeerden ze het heelal en kwamen ze tot de vaststelling dat de planeten, de zon en de maan ook hun specifieke kringloop maakten. Gebeurtenissen herhalen zich. Zelfs een begin of een einde herhaalt zich. Voor de Maya’s leek het logische gevolg dat ook de tijd zich herhaalt. De Maya’s stoppen bovendien niet met tellen op 21 december 2012. Archeologen vonden bijvoorbeeld verwijzingen naar het jaar 4772.

Een andere geruststelling voor de doemdenkers is dat de Maya’s niet zoveel belang hechtten aan 21 december 2012. De oude Maya’s gebruikten hun kalander vooral om hun leiders te vieren. Machthebbers dienden ceremonies te volbrengen aan het einde van een cyclus zodat de tijd opnieuw beginnen. Archeologen zijn het erover eens dat veel van de voorspelde evenementen eigenlijk herdenkingen zijn. Als gebeurtenissen zich herhalen dan ook de heldendaden en de ceremonies van de machthebbers.

Boodschap voor dovemansoren: Velen denken dat de oude Maya’s en hun beschaving mysterieus verdwenen zijn rond 900 n.Chr. Dat klopt niet. Er leven vandaag meer Maya’s dan toen, zo’n 6 miljoen. Hun kennis, kalander en religie zijn niet verloren gegaan. Wat ook nooit opgehouden is sinds de conquistadores voet aan wal zetten in het land van de Maya’s, is de uitbuiting, het racisme en de marginalisatie. Over de eeuwen verbood de Kerk of staat vaak de Mayatradities, zodat ze noodgedwongen in het geheim beleefd werden. Opdat hun stemmen gehoord zouden worden stichtten enkele Mayapriesters – de Maya’s zelf noemen ze spirituele gidsen- in 1991 de organisatie OXLAJUJ AJPOP. De opinie van Filipe Gomez, de directeur van de organisatie, over de hype van 2012 is duidelijk: “We zijn de leugens en vervalsingen beu, we keuren de commercialisering en het reduceren van onze cultuur tot folklore af. Mensen die volledig buiten onze cultuur staan verdraaien de echte betekenis van de Mayakalenders.” Gomez, die opgroeide in een straatarme Mayagemeenschap in het hooggebergte van Guatemala vindt het triest dat zoveel mensen geloven dat we binnenkort de apocalyps meemaken. “Het einde van cyclussen betekent een nieuw begin. Het is een gelegenheid om terug te blikken, om op persoonlijk, familiaal en sociaal vlak te veranderen wat we anders willen. Het betekent een verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen zodat we in harmonie met elkaar en de natuur leven.” Die boodschap valt echter in dovemansoren. Zelfs de Guatemalteekse elite van groot grondbezitters en industriëlen negeert de betekenis van de dertiende bak’tun. “Ze maken veel winst door de Mayacultuur te commercialiseren, maar blijven de Maya’s en andere inheemse volkeren hun rechten ontzeggen”, betreurt Gomez. Ook de regering promoot de gebeurtenis als een folkloristisch feest met inheemse zang- en dansgroepen. Ze heeft veel moeite gedaan om toeristen te lokken, maar zorgde er niet voor dat de straatarme Mayagemeeschappen zelf het evenement waardig kunnen vieren op hun heilige locaties.

mayas-cultura-profecias-7

The Peten Department of Guatemala is the home to the most impressive and mightiest Mayan ancient ceremonial cities such as Tikal.

Voor de Maya’s zijn niet alleen sommige bergtoppen, grotten en rivieren heilige plekken, maar ook de grote tempels van hun voorouders. Zonder overheidssteun slaagde OXLAJUJ AJPOP erin om gepaste ceremonies te organiseren op twintig van die plaatsen. In hun ceremonies offeren de Maya’s onder meer bloemen, chocolade, honing en kaarsen aan een vuur waardoor ze kunnen communiceren met hun voorouders. De ceremonies beginnen op 12 december, want volgend de Mayakalender zijn ook de dagen voor 21 december zijn belangrijk. Wanneer de zon ondergaat op de dag dat tien procent van de wereldbevolking vreest dat dat ze nooit meer zal opkomen, beginnen da Maya’s aan een lange ceremonie. “Op dat moment start een nieuw tijdperk waarin we moeten bedenken wat we van onze wereld willen maken. Hopelijk nemen we beslissingen ten voordele van het leven, de natuur, de kosmos en vooral van de mens. Het echte werk begint pas op 22 december.”

* Michael D. Coe and Sophie D. Coe: know for the book ” The true history of Chocolate.”

Source: http://www.travelblogexchange.com/profiles/blog/list?user=0i2dktu6oekd5

Source: http://globedia.com/sostienen-profecia-maya-fin-mundo-ajena-esa-cultura_1

Source: De Standaard uitgave 15-16 december 2012

 
 

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: