RSS

Tag Archives: Mexico

Mexican researchers find anti-cancer properties in chocolate- .

Researchers at Mexico’s IPN School of Medicine are carrying out tests with epicatechin, a molecule present in chocolate that causes cancer cells to self-destruct in cell cultures and animal models, according to the Scientific and Technological Advisory Forum.

Epicatechin, found naturally in cocoa, red wine, or green tea, can kill cancer cells selectively without affecting normal cells according to these specialists.

Additionally, they have found that combined with other drugs currently used in clinical therapies, such as paclitaxel (Taxol) and tamoxifen (Tamoxifen), it accelerates their effects and decreases the amount required.

The studies have been carried out in the laboratory with cell cultures, but now scientists are already carrying out research on animal models to check their innocuousness in living beings and in the medium term, they want to test on humans.

cocoa

Bron: Foro Consultivo

 

Tags: , , , , , , , ,

Chocolade, een daad van verzet (video) CIOCCOLATO, UN ATTO DI RESISTENZA

In Mexico, Chocolate isn’t just a sweet treat. It is a food steeped in history and spirituality that has lost its place in Mexican agriculture and production. This is a story about bringing it back.

For full version of the video,click here

mc

Created by: theperennialplate.com
In Partnership with: intrepidtravel.com/food/

Filmed & edited by: Daniel Klein ( twitter.com/perennialplate/ ) & Mirra Fine ( twitter.com/kaleandcola/)

Music: by spiritsoftheredcity.com

For more information on the Chocolate visit:
CASFA: redmayacasfa.org/
Casa Tropical: facebook.com/LaCasaTropical

 

 

Tags: , , ,

De Maya’s hebben nooit het einde van de wereld voorspeld.

Doemdenkers die geloven dat het einde van de wereld op 21 december valt, halen de mosterd bij de oude Maya’s. Flauwekul, zeggen archeologen. Een belediging, vinden de Maya’s van vandaag.

Tikal, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsten van de oude Maya's in Guatemala.

Tikal, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van de oude Maya’s in Guatemala.

Volgens een enquête van het persagentschap Reuters gelooft tien procent van de wereldbevolking dat het einde van de Mayakalender op 21 december 2012 ook het einde van de wereld betekent. Zou het kunnen dat dat doemdenken meer vertelt over ons westers wereldbeeld dan over dat van de oude Maya’s? Wat weten we eigenlijk van die oude cultuur die van Mexico tot El Salvador reikte en op haar hoogtepunt was tussen 250 en 900 n.Chr.? En die hedendaagse Maya’s, worden zij in dit verhaal gehoord? Zij kwamen al lang tot de conclusie dat het de mens zelf is die de wereld naar de verdoemenis helpt, of kan veranderen.

Tikal

Tikal

Visioenen van de apocalyps zijn niet nieuw. De joodse, christelijke en islamitische heilige boeken voorspellen alle de eindtijd, maar in de geschriften die de Maya’s na lieten, hebben archeologen tot nog toe geen verwijzing gevonden naar de armageddon. Op de archeoloog Michael D. Coe* na. Hij interpreteerde in 1966 de hierogliefen op een stenen pilaar in de archeologische site El Tortuguero in Mexico. Op die steen stond een verwijzing naar een oorlogsgod die zou neerdalen op aarde op het einde van de dertiende bak’tun.

De oude Maya’s hielden de tijd bij in steeds groter wordende cyclussen. Een dag was een K’in, 20 dagen een een winal, een tun 360 dagen, een k’atun 7.200 en een bak’tun 144.000 dagen. De Maya’s geloofden dat ons tijdperk ontstond op 11 augustus 3114 v.Chr. en beschouwden dertien als een heilig getal. M.Coe besloot daaruit dat volgens de Maya’s dertien bak’tun later, of 1.827.000 dagen, dan wel het eind moest zijn, dat is op 21 december 2012. Pseudowetenschappelijke publicaties en een populair Amerikaans tv-programma namen de speculatie van M.Coe over met alle gevolgen vandien…

Er bestaat zoveel foute informatie over de Maya’s en hun kalender dat we besloten de gekte aan te grijpen om een aantal beweringen te weerleggen. De Guatemalteekse archeoloog Ernesto Arredondo verdiepte zich in de oude Mayacultuur en onderzocht talloze locaties van de Maya’s.. Hij publiceerde met zijn collega Tomàs Barrientos een boek over 2012.

De oude Maya’s waren nooit verenigd onder een gemeenschappelijke autoriteit, taal, religie of kalander. ‘De’ Mayakalender bestaat dus niet. Bovendien interpreteerden de Maya’s ‘het einde’ ook anders dan wij. Voor hen was de tijd cyclisch, de oude Maya’s hadden een agrarische cultuur. Landbouw betekent ieder jaar dezelfde taken herhalen. Naast de natuur en de seizoenen observeerden ze het heelal en kwamen ze tot de vaststelling dat de planeten, de zon en de maan ook hun specifieke kringloop maakten. Gebeurtenissen herhalen zich. Zelfs een begin of een einde herhaalt zich. Voor de Maya’s leek het logische gevolg dat ook de tijd zich herhaalt. De Maya’s stoppen bovendien niet met tellen op 21 december 2012. Archeologen vonden bijvoorbeeld verwijzingen naar het jaar 4772.

Een andere geruststelling voor de doemdenkers is dat de Maya’s niet zoveel belang hechtten aan 21 december 2012. De oude Maya’s gebruikten hun kalander vooral om hun leiders te vieren. Machthebbers dienden ceremonies te volbrengen aan het einde van een cyclus zodat de tijd opnieuw beginnen. Archeologen zijn het erover eens dat veel van de voorspelde evenementen eigenlijk herdenkingen zijn. Als gebeurtenissen zich herhalen dan ook de heldendaden en de ceremonies van de machthebbers.

Boodschap voor dovemansoren: Velen denken dat de oude Maya’s en hun beschaving mysterieus verdwenen zijn rond 900 n.Chr. Dat klopt niet. Er leven vandaag meer Maya’s dan toen, zo’n 6 miljoen. Hun kennis, kalander en religie zijn niet verloren gegaan. Wat ook nooit opgehouden is sinds de conquistadores voet aan wal zetten in het land van de Maya’s, is de uitbuiting, het racisme en de marginalisatie. Over de eeuwen verbood de Kerk of staat vaak de Mayatradities, zodat ze noodgedwongen in het geheim beleefd werden. Opdat hun stemmen gehoord zouden worden stichtten enkele Mayapriesters – de Maya’s zelf noemen ze spirituele gidsen- in 1991 de organisatie OXLAJUJ AJPOP. De opinie van Filipe Gomez, de directeur van de organisatie, over de hype van 2012 is duidelijk: “We zijn de leugens en vervalsingen beu, we keuren de commercialisering en het reduceren van onze cultuur tot folklore af. Mensen die volledig buiten onze cultuur staan verdraaien de echte betekenis van de Mayakalenders.” Gomez, die opgroeide in een straatarme Mayagemeenschap in het hooggebergte van Guatemala vindt het triest dat zoveel mensen geloven dat we binnenkort de apocalyps meemaken. “Het einde van cyclussen betekent een nieuw begin. Het is een gelegenheid om terug te blikken, om op persoonlijk, familiaal en sociaal vlak te veranderen wat we anders willen. Het betekent een verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen zodat we in harmonie met elkaar en de natuur leven.” Die boodschap valt echter in dovemansoren. Zelfs de Guatemalteekse elite van groot grondbezitters en industriëlen negeert de betekenis van de dertiende bak’tun. “Ze maken veel winst door de Mayacultuur te commercialiseren, maar blijven de Maya’s en andere inheemse volkeren hun rechten ontzeggen”, betreurt Gomez. Ook de regering promoot de gebeurtenis als een folkloristisch feest met inheemse zang- en dansgroepen. Ze heeft veel moeite gedaan om toeristen te lokken, maar zorgde er niet voor dat de straatarme Mayagemeeschappen zelf het evenement waardig kunnen vieren op hun heilige locaties.

mayas-cultura-profecias-7

The Peten Department of Guatemala is the home to the most impressive and mightiest Mayan ancient ceremonial cities such as Tikal.

Voor de Maya’s zijn niet alleen sommige bergtoppen, grotten en rivieren heilige plekken, maar ook de grote tempels van hun voorouders. Zonder overheidssteun slaagde OXLAJUJ AJPOP erin om gepaste ceremonies te organiseren op twintig van die plaatsen. In hun ceremonies offeren de Maya’s onder meer bloemen, chocolade, honing en kaarsen aan een vuur waardoor ze kunnen communiceren met hun voorouders. De ceremonies beginnen op 12 december, want volgend de Mayakalender zijn ook de dagen voor 21 december zijn belangrijk. Wanneer de zon ondergaat op de dag dat tien procent van de wereldbevolking vreest dat dat ze nooit meer zal opkomen, beginnen da Maya’s aan een lange ceremonie. “Op dat moment start een nieuw tijdperk waarin we moeten bedenken wat we van onze wereld willen maken. Hopelijk nemen we beslissingen ten voordele van het leven, de natuur, de kosmos en vooral van de mens. Het echte werk begint pas op 22 december.”

* Michael D. Coe and Sophie D. Coe: know for the book ” The true history of Chocolate.”

Source: http://www.travelblogexchange.com/profiles/blog/list?user=0i2dktu6oekd5

Source: http://globedia.com/sostienen-profecia-maya-fin-mundo-ajena-esa-cultura_1

Source: De Standaard uitgave 15-16 december 2012

 
 

Tags: , , , , , , , ,

Chocolate Mexicano Discs of TAZA

NEW and DELICIOUS in our shop are the:

Chocolate Mexicano Discs of TAZA

Inspired by the passion for Mexican chocolate traditions, TAZA hand-carve granite millstones to make these rustic, organic dark chocolate discs bursting with bright tastes and bold textures.

Guajillo Chili Chocolate Mexicano

Chilis are often added to chocolate in Mexico for a spicy kick. We grind single-origin Dominican cacao using vintage Oaxacan stone mills to preserve its complex flavor and rustic texture, then blend in organic chilis. The result is a bright, bold chocolate that perfectly balances sweet with heat.

Vanilla Bean Chocolate Mexicano

Whole organic bourbon vanilla pods from Villa Vanilla Spice Plantation in Costa Rica are ground together with single-origin Dominican cacao in vintage Oaxacan stone mills to make this sweet, fragrant chocolate. Stone grinding preserves the bright flavors of our premium ingredients and leaves an addictive rustic textures in the finished discs.

Cinnamon Chocolate Mexicano

Cinnamon is the traditional partner to chocolate in Mexico. We grind whole cinnamon sticks together with organic Dominican cacao using Oaxacan stone mills. Our simple stone-ground process gives Taza Cinnamon Chocolate Mexicano its intense flavor and distinctive rustic texture. Makes a great Mexican hot chocolate.

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,

The Art of Chocolate. From the Finest Cocoa to Exquisite Chocolate. part 9

Published by Max Felchlin AG, Schwyz, on the occasion of the 100th anniversary. (2008)

The Pleasure  

From Chocolate to an Agent of Delight

Solid chocolate that does not contain additives is perishable; it should not be left for too long before it is consumed as it will not improve over time. It should always be stored under dry conditions and at a constant temperature of between 12°C and 20°C; cold, heat and light are equally harmful. Under these conditions, it should keep for a relatively long amount of time: dark chocolate for up to two years, milk and white chocolate for up to one year. Dark chocolate has a longer shelf life than white chocolate, since the latter contains milk components wheraes dark chocolate contains oxidation-inhibiting substances, such as polyphenoles, for stability. Some additives reduce both suitability for storage and shelf life. These additives include milk and cream powder or nuts, which become rancid over time.

If stored in the fride, chocolate should be kept in a sealed, airtight plastic container to protect it from moisture and unwanted odours (such as cheese, pesto, cooked food), wich it would otherwise absorb. Before it is eaten, it should be brought to room temperature, as low tempearture prevent the aroma from unfolding fully. If  chocolate is subjected to a large change in temperature from a very cold to a very warm environment, moisture can release the sugar from the chocolate and, when the water has evaporated, the sugar remains on the surface in the form of crystals; this is known as “sugar bloom”.

A typical chocolate bar is a mixture of cocoa butter, cocoa solids, sugar, and an emulsifier such as lecithin. The cocoa butter and cocoa solids are made up of hydrophobic molecules (from the Greek for “water fearing”) while sugar is generally hydrophilic (also Greek, meaning “water loving”). Hydrophilic and hydrophobic molecules don’t mix well, so an emulsifier is used to help blend the different molecules and keep them from separating over time.

If chocolate is stored at too high temperature, if it is exposed to the sun or subjected to the sun’s rays hotter than 32 to 33°C, fat crystals froms and are deposited on the surface in the form of a white layer: this is known as “fat bloom” and is often mistaken for mould.

Similarly, fat bloom occurs when hydrophobic cocoa butter molecules separate from the rest of the chocolate and make their way to the chocolate’s surface. The specific causes of fat bloom are a bit more complicated and have been the focus of several scientific studies. Who knew so much research went into something as simple as a chocolate bar?

Another danger is oxidation, which occurs if the chocolate is exposed too often to light and air. The fats react with oxygen and become rancid; the aromas vaporise. The higher the cocoa content, the better the chocolate is protected against oxidation. Chocolate is best stored in an airtight container in a dark place.

This basic idea of mixing hydrophilic and hydrophobic molecules also explains the driving forces behind chocolate bloom. Sugar bloom occurs when chocolate comes in contact with water. Because sugar mixes with water more readily than the fats in chocolate, any moisture that comes in contact with chocolate dissolves the sugar at the chocolate’s surface. As the water evaporates, a grainy white mess of sugar crystals is left behind.

An unforgettable drink Although the Spanish were the first Europeans to taste chocolate, by that time, the Mayas and Aztecs has been enjoying the cocoa for a very long time. In liquid form, hot or cold, chocolate has probably been consumed for a good 3.000 years. However, solid chocolate, as we know it today, has been eaten for less than 150 years. The native Mexicans ground the beans into a paste, added spices and pressed it into cakes. To make it into a drink, they scraped the required amound from the hard cake, poured it into a vessel and added water. This chocolate is nothing like the chocolate we drink today. The native Mexican nobility refined the chocolate by adding ingredients such a vanilla, wild honey, agave juice and chilli powder. The conquistadors then adopted the basic recipe, including the vanilla, a New World plant but, because the flavour of the “xocolatl” of pre-colonial Mexico was too bitter, transformed it to their taste by adding lots of sugar, aniseed, cinnamon, almonds and hazelnuts. The resulting drink was praised for its energising and restorative effects.

A table lined with all the standard tools for preparing chocolate: a ceramic comal or griddle for roasting the beans, a metate or volcanic grinding table, a molcajete or mortar (upper right) for mixing the cocoa with other ingredients and a molinillo (lower left) used to produce the delicious foam that tops Mexican hot chocolate

For many years, chocolate was expensive and exclusive and was enjoyed only by the European nobility. The Spanish monopoly only crumbled when competition emerged from countries such as Portugal and England, and this brought prices tumbling down. Although the raw product became cheaper, chocolate was still not consumed by common man, such as farmers and craftsmen, but it remained the exclusive preserve of the upper middle classes. Chocolate houses opened serving the most expensive of tree new drinks, namely chocolate, coffee and tea. People enjoyed these beverages in vast quantities whilst discussing the topical issues os the day.

The chocolate consumed today consists mainly of cocoa powder and sugar or instant powder; this can be stired into a hot or, in case of instant products, also into a cold liquid. Although, today, real hor chocolate is very much rarity, chocolatiers and specialist shops and outlets that value authentic, honest and first-class products are increasingly re-introducing it. After all, it’s basically quite simple to make: take a few peices of chocolate (preferably different varieties of Grand Cru with varying cocoa contents up to 100 percent), dissolve them in hot, fullfat milk, stirring continuously, and there you have it: a delicious, slightly foamed hot chocolate drink.

Hot Chocolate, Raimundo de Madrazo y Garreta (Spain 1841-1920)

Next time: A mellow sensation, marvellous aromas. 

 

Tags: , , , ,

An Edible History of Chocolate.

A Food project in Chiapas, Mexico by Nat Bletter & Dave Elliott

About this project

When chocolate arrives to you via the shelf of the local store, it is sadly disconnected from its origins in southern Mexico and Central America.  We aim to change that experience while supporting the farmers and communities that have given the world the great gift of chocolate.  Help us make a direct purchase of cacao from an organic cooperative in Chiapas, Mexico, and we’ll craft an edible history that will connect you to the roots of chocolate!  Read on and we’ll give you a break down of the who, why and how.

My first contact with Madre was with Natt Bletter about two months ago, I just found them true there website. I feld the same feeling about there chocolate and story as I feld with Adi chocolate Fiji, I wanted to taste the origin, birth of thise divine chocolate, so I contacted Madre.

After a few mails and a nice contact with Natt I received there samples, they are just looking great and the tasting will follow within a few days or so…

Now back on this project from Nat and Elliott:

Dear friends, family, & chocophiles alike,
Dave and I are trying to do something big here– take chocolate making back to where it belongs, to its roots in Central America– so we’ve launched a kickstarter fundraising campaign to help us help the cacao growing communities in Chiapas, Mexico who have been growing cacao and making chocolate for thousands of years by buying 1000 lbs of cacao and getting it processed into chocolate liquor in Chiapas. The cacao farmers there often have rare or heirloom varieties of cacao with unique taste characteristics and complex cultural practices surrounding their preparation of chocolate, with spices, flowers, and herbs that are rarely heard of, let alone tasted. We almost never ask for help or money, but since this is such a huge endeavor, where we are trying to thank the people who brought us chocolate, and help them keep alive their chocolate making recipes and associated ingredients, we are humbly asking for your support of this project:
 
We’d be honored if you’d take a moment to watch our kickstarter video and learn how we’re bringing chocolate making back to its roots in the prized Aztec cacao growing region of Xoconusco, Chiapas, Mexico. As Dave and I travel in late June down from Oaxaca, where most of the chocolate is made in Mexico currently, to Chiapas where the cacao is grown, we’ll update you on tasty chocolate combinations and traditional recipes we find from Tejate, to Cacao de jaguarCacahuaxochitlAchiote, and Atole. If you can pledge to help us support these cacao and spice farmers, you’ll get to sample all these amazing flavors rarely tasted outside of their origins in Southern Mexico while feeling good that you’re supporting the rich cultural heritage of chocolate in its birthplace, its tierra madrein Central America! 
Thanks so much for your help & support,
Nat & Dave
   
 
P.S. A huge thanks to everyone who helped us get this far already with chocolate making: our partners Abby & Dani for hours of understanding & support, Maiara for coming into the world in the middle of a chocolate whirlwhind, our families for getting us here, all our friends who cheered us on, Shirley & Stan at Chop Chop Media for making us 2 amazing videos, Kristen for keeping the shop & chocolate making running smoothly, Matt for dealing with chocolate dust devils & flames, all the farmers who have provided us with great cacao & fruits to turn into chocolate, everyone on The Chocolate Life and Chocolate Alchemy who have given us endless advice, and everyone single one of you who has bought and enjoyed our chocolate from Hawaii to the mainland, Belgium, Ireland, New Caledonia, Australia, and New Zealand!
 
 

Tags: , ,

 
%d bloggers like this: