RSS

Tag Archives: milieu

De productie van cacao in Afrika en Azië laat vaak te wensen over.

Nederland is de grootste importeur van cacaobonen ter wereld. Het merendeel exporteren ze ook weer, maar dan als chocolade, cacaoboter of -poeder. De productie van cacao in Afrika en Azië laat vaak te wensen over: let op het keurmerk om kinderarbeid te voorkomen.

Door de productie van cacao gaat tropisch woud verloren. Bovendien zijn de omstandigheden waaronder arbeiders in de cacao werken vaak slecht. Er zijn zelfs berichten van slavernij. Maar het kan ook anders. Biologische cacaoproducten zoals chocoladerepen, zijn geproduceerd zonder kinderarbeid en slavernij en zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

tumblr_n6k475AkB01sm8dy7o1_500

De cacao gebruikt voor EKO-chocolade en andere cacaoproducten komt van coöperaties in Latijns-Amerika en Afrika, die er een eerlijke prijs voor hebben ontvangen.

eko   max-havelaar-fairtrade-2012

Cacao voor chocolade van Max Havelaar komt van coöperaties in Latijns-Amerika en Afrika, en is gegarandeerd zonder kinderarbeid en slavernij gemaakt. Maar Max Havelaar stimuleert ook milieuvriendelijke productie.

Milieugevolgen cacao

Verreweg de belangrijkste milieubelasting van cacao zit in de productie. De teelt van cacao tast het tropische regenwoud aan, waardoor de biodiversiteit daalt.

Een cacaoaanplant blijft zo’n 20 jaar productief. Daarna moet de boer voor nieuwe aanplant vaak uitwijken naar onontgonnen bosgebied.

Geschat wordt dat de productie van cacao tot nu toe heeft bijgedragen aan het verlies van 8 miljoen hectare tropisch woud. De gebieden met de juiste omstandigheden voor de teelt van cacao, zijn juist de gebieden waar de tropische diversiteit aan planten en dieren het hoogst is. Cacaobonen komen voornamelijk uit West-Afrika, meer dan de helft komt uit Ivoorkust. Andere, meer grootschalige leveranciers zijn Brazilië, Maleisië en Indonesië.

In Brazilië was cacaoteelt de belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van de Atlantische kustwouden. In Indonesië draagt cacaoteelt in midden-Sumatra en op Sulawesi bij aan ontbossing. Ook in Kameroen lopen bossen gevaar.

Beter aanpakken: cacaoteelt die natuurbehoud helpt

fazenda_05

Het kan ook anders. De cacaoteelt kan namelijk een rol spelen in het behoud van natuur en biodiversiteit. Kleine bedrijven telen cacao vaak in een zogeheten gemengd systeem, als schaduwgevend gewas te midden van het bestaande bos. Er zijn cacaobedrijven die zo natuurgebieden beschermen.

Bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op cacao is in Afrika (waar Nederlandse cacao voornamelijk vandaan komt) beperkt. De middelen die gebruikt worden zijn wel erg schadelijk.

Afval van cacaobonen
Telkens als er 1 m3 cacaobonen geproduceerd is, zijn er ook 10 m3 afval en bijproducten (zoals vruchtvlees, doppen en pulp) ontstaan. Dat kan leiden tot vervuiling. Cacaodoppen worden in Nederland nuttig gebruikt als biobrandstof voor energiecentrales en als bodembedekking in tuinen.

11041632_761762800597733_1294874235673002461_n

Arbeidsomstandigheden
Cacao is in West-Afrika een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten. Toch worden kinderen ingezet bij de productie, want boeren kunnen nauwelijks leven van de opbrengsten van de cacao. Er zijn zelfs berichten over kindslavernij. Veel kinderen voeren gevaarlijke taken uit, zoals werken met pesticiden en grote kapmessen.

Begin deze eeuw begon de internationale cacao- en chocolade-industrie met het Harkin-Engel protocol, dat kinder- en slavenarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust moet terugdringen. Dat heeft nog niet geleid tot zichtbare verbetering.

Welles-nietes
Volgens de cacaosector zelf zijn er geen aanwijzingen voor slavernij en gaat het in de meeste gevallen van kinderarbeid om kinderen die meehelpen met andere werkende gezinsleden. Daar is de International Labour Organisation (ILO) het niet mee eens; ILO stelt dat er wel aanwijzingen zijn van slavernij.

bron: https://www.milieucentraal.nl/

 

Tags: , , , , , ,

Consequenties voor tropische regenwouden en bosgebieden.

Photo: Deforestation area in Panama City's Rio Chagres basin

De Reduced Emmissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD een internationaal samenwerkingsverband) is gebaseerd op het idee dat de rijke landen moeten betalen aan de armere landen om te stoppen met het kappen van bossen. Het zal voor regeringen essentieel zijn om klimaatverandering serieus te nemen en meer te gaan betalen voor het behouden van bossen. Het is niet onmogelijk om iets te veranderen en het moet ook gebeuren, anders zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Ontbossing

Een deel van de landbouwgrond die gebruikt wordt voor veeteelt bestaat uit geconverteerde bosgebieden. Het probleem van ontbossing doet zich niet alleen voor in gebieden met tropisch regenwoud, maar is een wereldwijde kwestie. Gevolgen van ontbossing zijn het verlies van culturele diversiteit, verlies van biodiversiteit en een onrechtstreekse bijdrage aan het broeikasteffect doordat minder koolstofdioxide kan worden opgeslagen. Ontbossing kent verschillende (ook natuurlijke) oorzaken, maar de twee belangrijkste zijn de houtproductie en de veeteelt. Wat de laatste betreft, wordt bos zowel geruimd voor weiland, als voor het telen van vee- voedergewassen. In een ontbost gebied zullen bodemnutriënten vlug verdwijnen, en gaat kruid vaak gras vervangen, wat voor de landbouwer ongewenst is. Kunstmeststoffen bieden maar een tijdelijke oplossing, en natuurlijke regeneratie is zeer moeilijk. De helft van alle weidegrond in het Amazonegebied is in uitgeputte staat achtergelaten.

Tropische regenwouden.

De tropische regenwouden vormen een belangrijk probleemgebied. Sinds 1950 is 200 miljoen hectare tropisch regenwoud verdwenen, wat overeenkomt met één vijfde van de wouden van de wereld, of meer dan de helft van alle tropisch regenwoud. Terwijl ontbossing van het Afrikaanse en Zuid-Aziatische regenwoud voornamelijk moet worden toegeschreven aan wassenteelt en houtproductie, is in Zuid-Amerika veeteelt de voornaamste oorzaak. Van het tropische regenwoud bevindt één derde zich in Brazilië. Daar verdwijnt het regenwoud vandaag à rato van 5000 voetbalvelden per dag, en wordt 70% van de ontbossing toegeschreven aan veeteelt. In Midden-Amerika is het aantal koeien sinds 1950 uitgebreid van 4,2 naar 9,6 miljoen, en is de totale hoeveelheid weiland tussen 1955 en 1985 toegenomen van 3,9 naar 13,4 miljoen hectare. Midden- en Zuid-Amerika kunnen ver van ons bed lijken, maar ook Europese dieren worden gedeeltelijk met Zuid-Amerikaanse veevoeders (soja) gevoed. Hetzelfde geldt voor tapioca uit Thailand, die in sommige gevallen op ontbost gebied geteeld werd en in Europa wordt ingevoerd om te dienen als veevoeder voor koeien, varkens en kippen.

Overstromen

Regenwouden zijn ook heel belangrijk voor de lucht die wij inademen. Planten zetten kooldioxide om in zuurstof. En zuurstof hebben wij nodig om te leven. Daarom worden regenwouden ook wel de groene longen van de aarde genoemd. De laatste vijftig jaar is er enorm veel woud gekapt. Elk jaar verdwijnt er een stuk regenwoud dat drie keer zo groot is als Nederland en België samen. Voor de aanleg van rundveehouderijen, maar ook voor de houtindustrie. Als een regenwoud wordt gekapt, dan wordt het water niet meer vastgehouden. De bodem droogt uit. Bij zware regenval spoelt de dunne bodemlaag weg en blijft alleen kale rots over. Na een paar jaar verandert het gekapte regenwoud in woestijn. Doordat de bomen het water niet meer vasthouden, komen de heftige tropische regens in één keer in de rivieren terecht. Die overstromen dan. In de regenwouden verdrinken daardoor jaarlijks duizenden mensen.

http://www.spreekbeurten.info/regenwoud.html

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation-overview/

 

Tags: , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: