RSS

Tag Archives: ontbossing

Kinderarbeid en ontbossing.

Kinderarbeid en ontbossing: rechtstreekse gevolgen van extreme armoede.

Omdat de arme cacaoboer geen werkkrachten kan betalen, zet hij kinderen in. Jonge kinderen gaan niet naar school, maar leveren zware arbeid op het veld. Ongeschoolde kinderen zorgen er generatie na generatie voor dat de toekomst van de families er somber blijft uitzien. Ook het milieu zit met de gebakken peren. Door onder andere gebrek aan vorming, blijven de cacaoboeren dezelfde desastreuze ontbossingstechniek toepassen: “slash and burn”. Door tropisch woud in brand te steken en te kappen, maken ze plaats voor nieuwe cacaoplantages. Een ecologische ramp, ook voor de lokale fauna. Een leefbaar inkomen zal ervoor zorgen dat boeren kunnen overschakelen op agro-ecologische cacaoteelt. Dan zorgen oudere, jonge, hoge en lage bomen en andere beplanting samen voor een uiterst productief systeem.

Gevolgen van de ontbossing:

Verlies aan biodiversiteit: soorten verliezen hun habitat (of kunnen niet meer leven in kleine overblijvende delen van het woud). De populaties worden kleiner en sommige verdwijnen volledig.
Aantasting van de habitat: nieuwe wegen leiden tot een versnippering van het woud. De kleine gebieden die zo ontstaan, zijn gevoeliger voor droogte en voor brand.
Klimaatverandering: aangezien er minder bomen zijn, nemen de wouden minder CO2 op. Tegelijk wordt CO2 uitgestoten als gevolg van het verbranden van bomen.
Verlies van water: door de ontbossing vermindert de hoeveelheid water die de bomen uitscheiden (evapotranspiratie).
Maatschappelijke impact: minder wouden = minder voordelen voor de mensen die van deze wouden moeten leven.

 

Tags: , , ,

Quote

via De long van de planeet hapt naar adem – De Standaard

CroppedFocusedImageWzkyMCw1MTcuNSwieSIsNDhd-WWF-amazonie-amazonegebied-gallery2

Bolsonaro als nieuwe Braziliaanse president: een ramp voor het amazonewoud en het klimaat!

istock_000007740596largeontbossing_amazone

 

De long van de planeet hapt naar adem.

 

Tags: , , , ,

‘Vroeger stond hier een heel regenwoud…’

5ed166ce-c555-11e7-9bbf-b362eb8c66e4_web_scale_0.2857143_0.2857143__

7c153ade-c556-11e7-9bbf-b362eb8c66e4_web_scale_0.2857143_0.2857143__

via Nationale parken in ijltempo vernield om grote chocoladeprod… – De Standaard

 

Tags: , , , , , , , ,

Consequenties voor tropische regenwouden en bosgebieden.

Photo: Deforestation area in Panama City's Rio Chagres basin

De Reduced Emmissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD een internationaal samenwerkingsverband) is gebaseerd op het idee dat de rijke landen moeten betalen aan de armere landen om te stoppen met het kappen van bossen. Het zal voor regeringen essentieel zijn om klimaatverandering serieus te nemen en meer te gaan betalen voor het behouden van bossen. Het is niet onmogelijk om iets te veranderen en het moet ook gebeuren, anders zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Ontbossing

Een deel van de landbouwgrond die gebruikt wordt voor veeteelt bestaat uit geconverteerde bosgebieden. Het probleem van ontbossing doet zich niet alleen voor in gebieden met tropisch regenwoud, maar is een wereldwijde kwestie. Gevolgen van ontbossing zijn het verlies van culturele diversiteit, verlies van biodiversiteit en een onrechtstreekse bijdrage aan het broeikasteffect doordat minder koolstofdioxide kan worden opgeslagen. Ontbossing kent verschillende (ook natuurlijke) oorzaken, maar de twee belangrijkste zijn de houtproductie en de veeteelt. Wat de laatste betreft, wordt bos zowel geruimd voor weiland, als voor het telen van vee- voedergewassen. In een ontbost gebied zullen bodemnutriënten vlug verdwijnen, en gaat kruid vaak gras vervangen, wat voor de landbouwer ongewenst is. Kunstmeststoffen bieden maar een tijdelijke oplossing, en natuurlijke regeneratie is zeer moeilijk. De helft van alle weidegrond in het Amazonegebied is in uitgeputte staat achtergelaten.

Tropische regenwouden.

De tropische regenwouden vormen een belangrijk probleemgebied. Sinds 1950 is 200 miljoen hectare tropisch regenwoud verdwenen, wat overeenkomt met één vijfde van de wouden van de wereld, of meer dan de helft van alle tropisch regenwoud. Terwijl ontbossing van het Afrikaanse en Zuid-Aziatische regenwoud voornamelijk moet worden toegeschreven aan wassenteelt en houtproductie, is in Zuid-Amerika veeteelt de voornaamste oorzaak. Van het tropische regenwoud bevindt één derde zich in Brazilië. Daar verdwijnt het regenwoud vandaag à rato van 5000 voetbalvelden per dag, en wordt 70% van de ontbossing toegeschreven aan veeteelt. In Midden-Amerika is het aantal koeien sinds 1950 uitgebreid van 4,2 naar 9,6 miljoen, en is de totale hoeveelheid weiland tussen 1955 en 1985 toegenomen van 3,9 naar 13,4 miljoen hectare. Midden- en Zuid-Amerika kunnen ver van ons bed lijken, maar ook Europese dieren worden gedeeltelijk met Zuid-Amerikaanse veevoeders (soja) gevoed. Hetzelfde geldt voor tapioca uit Thailand, die in sommige gevallen op ontbost gebied geteeld werd en in Europa wordt ingevoerd om te dienen als veevoeder voor koeien, varkens en kippen.

Overstromen

Regenwouden zijn ook heel belangrijk voor de lucht die wij inademen. Planten zetten kooldioxide om in zuurstof. En zuurstof hebben wij nodig om te leven. Daarom worden regenwouden ook wel de groene longen van de aarde genoemd. De laatste vijftig jaar is er enorm veel woud gekapt. Elk jaar verdwijnt er een stuk regenwoud dat drie keer zo groot is als Nederland en België samen. Voor de aanleg van rundveehouderijen, maar ook voor de houtindustrie. Als een regenwoud wordt gekapt, dan wordt het water niet meer vastgehouden. De bodem droogt uit. Bij zware regenval spoelt de dunne bodemlaag weg en blijft alleen kale rots over. Na een paar jaar verandert het gekapte regenwoud in woestijn. Doordat de bomen het water niet meer vasthouden, komen de heftige tropische regens in één keer in de rivieren terecht. Die overstromen dan. In de regenwouden verdrinken daardoor jaarlijks duizenden mensen.

http://www.spreekbeurten.info/regenwoud.html

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation-overview/

 

Tags: , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: