RSS

Tag Archives: regenwoud

Quote

WEB-SEA-SALT-NIBS-BAR

via Hoe onze chocoladeverslaving leidt tot illegale kap regenwoud – OneWorld

Hoe onze chocoladeverslaving leidt tot illegale kap regenwoud – OneWorld

 

Tags: , , , , , , ,

‘Vroeger stond hier een heel regenwoud…’

5ed166ce-c555-11e7-9bbf-b362eb8c66e4_web_scale_0.2857143_0.2857143__

7c153ade-c556-11e7-9bbf-b362eb8c66e4_web_scale_0.2857143_0.2857143__

via Nationale parken in ijltempo vernield om grote chocoladeprod… – De Standaard

 

Tags: , , , , , , , ,

Indonesische bosmensen krijgen stukken regenwoud terug

 Indonesische bosmensen krijgen stukken regenwoud terug

er is toch nog iets als eerlijkheid mag ik hopen

 

Tags: , ,

Planet e: De chocolade-jager

Specifieke cacaobonen. Echter steeds zeldzamer geworden, cacaoplantages vervangen door door palmolieplantages of gewoon gewist. “Planet e” vergezeld de Zwitserse Felix Inderbitzin, chef koper van Felchlin en chocoladefabrikant. Prospectie door het tropische regenwoud in Zuid-Amerika op zoek naar de meest aromatische cacaobonen in de wereld.

De Chocolade-jager

Titel%20Beschaffungsstandards_4

 

Tags: , , , , ,

Consequenties voor tropische regenwouden en bosgebieden.

Photo: Deforestation area in Panama City's Rio Chagres basin

De Reduced Emmissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD een internationaal samenwerkingsverband) is gebaseerd op het idee dat de rijke landen moeten betalen aan de armere landen om te stoppen met het kappen van bossen. Het zal voor regeringen essentieel zijn om klimaatverandering serieus te nemen en meer te gaan betalen voor het behouden van bossen. Het is niet onmogelijk om iets te veranderen en het moet ook gebeuren, anders zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Ontbossing

Een deel van de landbouwgrond die gebruikt wordt voor veeteelt bestaat uit geconverteerde bosgebieden. Het probleem van ontbossing doet zich niet alleen voor in gebieden met tropisch regenwoud, maar is een wereldwijde kwestie. Gevolgen van ontbossing zijn het verlies van culturele diversiteit, verlies van biodiversiteit en een onrechtstreekse bijdrage aan het broeikasteffect doordat minder koolstofdioxide kan worden opgeslagen. Ontbossing kent verschillende (ook natuurlijke) oorzaken, maar de twee belangrijkste zijn de houtproductie en de veeteelt. Wat de laatste betreft, wordt bos zowel geruimd voor weiland, als voor het telen van vee- voedergewassen. In een ontbost gebied zullen bodemnutriënten vlug verdwijnen, en gaat kruid vaak gras vervangen, wat voor de landbouwer ongewenst is. Kunstmeststoffen bieden maar een tijdelijke oplossing, en natuurlijke regeneratie is zeer moeilijk. De helft van alle weidegrond in het Amazonegebied is in uitgeputte staat achtergelaten.

Tropische regenwouden.

De tropische regenwouden vormen een belangrijk probleemgebied. Sinds 1950 is 200 miljoen hectare tropisch regenwoud verdwenen, wat overeenkomt met één vijfde van de wouden van de wereld, of meer dan de helft van alle tropisch regenwoud. Terwijl ontbossing van het Afrikaanse en Zuid-Aziatische regenwoud voornamelijk moet worden toegeschreven aan wassenteelt en houtproductie, is in Zuid-Amerika veeteelt de voornaamste oorzaak. Van het tropische regenwoud bevindt één derde zich in Brazilië. Daar verdwijnt het regenwoud vandaag à rato van 5000 voetbalvelden per dag, en wordt 70% van de ontbossing toegeschreven aan veeteelt. In Midden-Amerika is het aantal koeien sinds 1950 uitgebreid van 4,2 naar 9,6 miljoen, en is de totale hoeveelheid weiland tussen 1955 en 1985 toegenomen van 3,9 naar 13,4 miljoen hectare. Midden- en Zuid-Amerika kunnen ver van ons bed lijken, maar ook Europese dieren worden gedeeltelijk met Zuid-Amerikaanse veevoeders (soja) gevoed. Hetzelfde geldt voor tapioca uit Thailand, die in sommige gevallen op ontbost gebied geteeld werd en in Europa wordt ingevoerd om te dienen als veevoeder voor koeien, varkens en kippen.

Overstromen

Regenwouden zijn ook heel belangrijk voor de lucht die wij inademen. Planten zetten kooldioxide om in zuurstof. En zuurstof hebben wij nodig om te leven. Daarom worden regenwouden ook wel de groene longen van de aarde genoemd. De laatste vijftig jaar is er enorm veel woud gekapt. Elk jaar verdwijnt er een stuk regenwoud dat drie keer zo groot is als Nederland en België samen. Voor de aanleg van rundveehouderijen, maar ook voor de houtindustrie. Als een regenwoud wordt gekapt, dan wordt het water niet meer vastgehouden. De bodem droogt uit. Bij zware regenval spoelt de dunne bodemlaag weg en blijft alleen kale rots over. Na een paar jaar verandert het gekapte regenwoud in woestijn. Doordat de bomen het water niet meer vasthouden, komen de heftige tropische regens in één keer in de rivieren terecht. Die overstromen dan. In de regenwouden verdrinken daardoor jaarlijks duizenden mensen.

http://www.spreekbeurten.info/regenwoud.html

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/deforestation-overview/

 

Tags: , , , , , , , ,

 
%d bloggers like this: